DVD av filmene til bruk i undervisning

Bestill en av filmtitlene på DVD til kr 98 pr tittel:

Stemmer fra Gata,  eller Stemmer fra Somalia,  eller Stemmer fra Liberia,  eller Eritrea, eller Stemmer fra Burma eller Stemmer fra Colombia.

Eller få alle filmene på to DVD er til kr 500.

Velg om du vil ha med eller uten Camilla Collett som introduserer.  (Gjelder ikke Stemmer fra Eritrea, Liberia og Burma).