Nettbutikk

Alle filmene er tilgjengelige på DVD

Filmene kan også bestilles fra penelopefilm@protonmail.com

Alle filmene har samme pris og gir rett til å vise filmene offentlig i undervisning og foreninger.

Stemmer fra Gata kan også bestilles på samme vilkår.

STEMMER FRA COLOMBIA DVD

Pris: 50,00 NOK
Norge er et land med mange muligheter. Vi som bor her ser det kanskje ikke, men en av våre nye landskvinner fra Colombia forteller oss og oppmuntrer oss til å bruke de mange mulighetene og den store friheten vi har i Norge.

STEMMER FRA VIETNAM DVD

Pris: 50,00 NOK
Rettigheter: Prisen kr 98 gir rett til offentlig visning til undervisning og opplæring. Porto og eksp. kr 35 kommer i tillegg. Inkluderer filmstudieark.med spørsmål og oppgaver.

STEMMER FRA ERITREA DVD

Pris: 50,00 NOK
Prisen kr 98 + mva gir rett til offentlig visning til undervisning og opplæring. Porto og eksp kr 35 kommer i tillegg. Inkluderer filmstudieark.med spørsmål og oppgaver.

STEMMER FRA LIBERIA DVD

Pris: 50,00 NOK
Prisen kr 98 + mva gir rett til offentlig visning til undervisning og opplæring. Porto og eksp kr 35 kommer i tillegg. Inkluderer filmstudieark.med spørsmål og oppgaver.

STEMMER FRA SOMALIA DVD

Pris: 50,00 NOK
Prisen kr 98 + mva gir rett til offentlig visning til undervisning og opplæring. Porto og eksp kr 35 kommer i tillegg. Inkluderer filmstudieark.med spørsmål og oppgaver. Porto kr 35 kommer i tillegg.