Her finner du 7 kortfilmer om kvinner som

har funnet tilflukt i Norge.

De søkte fred og ytringsfrihet.

 

 

(Here you find 7 short films about women

who has found refuge in Norway,

seeking freedom of speech

and the right to vote)

 

Celebrating freedom of speech and the right to vote for Norwegian women since 1913.

INTRODUKSJON:  STEMMERETT OG YTRINGSFRIHET 

ER INGEN SELVFØLGE

Camilla Collett (1813 - 1895)  våget å si sine meninger.  Hvor mange våger det idag?

Hva med våre nye landskvinner?  Hva sier de om ytringsfrihet og likestilling i Norge. 

Du har lov til å heve din stemme i Norge. Bruker alle den retten?

Idag er det rart å tenke på at det var en rett vi en gang ikke hadde.

Nå har alle i Norge rett til å stemme, uansett kjønn, inntekt og utdannelse.                                                                                   Det eneste kriteriet er at du har fylt 18 år.  

I Norge har du også rett til å si dine meninger helt fra du blir født, uten å stå i fare for liv og helse.

      ------------------------------------

        klikk på MER øverst til høyre

              og velg hva du vil se

       ------------------------------------

 

                     

Skriv gjerne kommentarer under her: